50 mln złotych z WFOŚiGW ma trafić dla samorządów z Dolnego Śląska dotkniętych suszą

tvdami.eu

50 mln złotych z WFOŚiGW ma trafić dla samorządów z Dolnego Śląska dotkniętych suszą