Taryfy zaczną obowiązywać od dnia 26 maja 2018 r.

Wodnik zatwierdzony

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję Nr WR.RET.070.124.2018.PK zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczącą Gminy Jelenia Góra wnioskowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Wodnik” Sp. z o.o. Taryfa będzie obowiązywać od 26 maja 2018 r.

 

Cały tekst TU pdfWidnik PUBLIKUJE1.24 MB

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł