Miłośnicy Lwowa w “Trzynastce”

18 maja w Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze odbyło się IV seminarium uczniowskie „Bohaterów kresowych wskrzesić czas…”. Jeleniogórska Trzynastka obejmuje patronatem Skwer Wołyński, stąd rokrocznie uczestniczy w spotkaniach i seminariach związanych z tematyką kresową.


AAAA 0011


W tym roku członkowie Jeleniogórskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich pozwolili się przenieść do Lwowa najmłodszym artystom z Trzynastki. Dzieci ukazywały piękno tradycji i poezji twórców z kresów wschodnich. Wrażenie na uczestnikach seminarium zrobiły stroje, śpiew, a nawet akcent towarzyszący występującym. Pięknie przygotowany montaż słowno – muzyczny zaprezentowali uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 – patronat nad Skwerem Lwowskim obejmowało do tej pory Gimnazjum nr 1.


AAA 1752-2


Uczestnikami seminarium byli ponadto uczniowie ZST „Mechanik”, którzy przybliżyli zebranym sylwetki bohaterów kresowych oraz ze wzruszeniem opowiedzieli o Orlętach Lwowskich, albowiem placówka ta obejmuje patronatem Skwer Orląt Lwowskich.

Prezes Zarządu Oddziału Stanisław Kańczukowski podziękował uczestnikom seminarium za wskazywanie korzeni, budowanie poczucia tożsamości, ukazywanie bohaterów i wzorów do naśladowania.


 

{djmedia 344}


portalik24.pl
Czytaj cały artykuł