Działalność gospodarcza zagrożona? Sprawdź, czy twój wpis posiada numer PESEL. Termin mija 19 maja!


Prowadzisz działalność gospodarczą? Zmień dane w CEIDG, inaczej usuną firmę z ewidencji! 19 maja upływa termin uzupełnienia danych przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi o numer PESEL. Zaniedbanie tego obowiązku będzie skutkować wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG, co uniemożliwi wykonywanie działalności gospodarczej.

jeleniagora.naszemiasto.pl
Czytaj cały artykuł