Wodnik wyjaśnia

wodnik prezesPrezes spółki „Wodnik” Wojciech JastrzębskiW związku z pojawiającymi się różnymi danymi dotyczącymi opłat, które odprowadzamy do Wód Polskich, informujemy:

Do końca 2017r. uiszczaliśmy tak zwaną „opłatę środowiskową” do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za rok 2017 wyniosła ona łącznie: 620 449,38 zł (w tym ścieki – 156 847,69 zł i woda – 458 832,46 zł). Opłata ta składała się tylko z części zmiennej.

Od początku roku 2018 (wraz ze zmianą Prawa Wodnego) wprowadzone zostały opłaty za usługi wodne. Z tym, że zawierają one dwa składniki:

1) zmienny, który zastąpił tzw. „opłaty środowiskowe”- odprowadzany do Wód Polskich;

2) stały, którego dotychczas nie było i stanowi dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych -również odprowadzany do Wód Polskich.

Czynnik zmienny szacowany przez PWiK „WODNIK” winien wynieść w roku przyszłym zbliżoną wartość do tej z roku 2017 czyli około 620 000 zł. Natomiast nowa część stała wg. decyzji PGW Wody Polskie wynieść ma łącznie 549 147 zł (w tym 460 508 zł – ścieki i 88 639 zł – woda). Wodnik od tych decyzji najpierw złożył reklamację (która została częściowo uznana), a następnie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Część stała jest całkowicie nową daniną, która podnosi koszty działalności Wodnika (w tym zakresie) niemalże o 100 proc.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł