Nowoczesne media w polskich, niemieckich i czeskich bibliotekach – szansa, czy zagrożenie?

Celem kongresu jest porównanie sytuacji w bibliotekarstwie polskim, niemieckim  i czeskim w kontekście rozwoju technik informatycznych, które dotyczą książki i wydawnictw.

Kongres ma za zadanie określić stopień wykorzystania nowoczesnych mediów w bibliotekach Euroregionu Nysa. Kluczowym elementem będą wystąpienia ekspertów z 3 krajów, którzy w fachowy sposób zaprezentują mechanizmy działania nowoczesnych technologii oraz prezentacje bibliotekarzy. Kongres organizowany jest dla bibliotekarzy z Polski, Niemiec i Czech oraz zaproszonych gości.

Program obejmuje wystąpienia zaproszonych gości:

11.00 – 11.45  Utopia czy antyutopia w świecie bibliotek – Dr. Konstantin Hermann, Saksońska Biblioteka Krajowa i Uniwersytecka w Dreźnie (DE).

12:00 – 12.45  Gamifikowanie literatury pięknej na smartfonach jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z w czytanie książek.  – Marcin Skrabka GoodBooks (PL).

12.45 – 13:30  Nowoczesne media w czeskich bibliotekach  – PhDr. Vít Richter; Instytut Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej w Pradze (CZ).

oraz prezentacje bibliotekarzy z Polski, Niemiec i Czech:

13:30 – 14:15  Prezentacje bibliotekarzy – niemiecka strona

  1. Niech żyje różnorodność – Nowe media w Miejskiej Bibliotece E. Lessinga – Marion Kutter; Kierownik Miejskiej Biblioteki w Kamenz.
  2. Wielki Świat książek elektronicznych podbija małe biblioteki; Praktyczne doświadczenia e-biblioteki na przykładzie Miejskiej Biblioteki Ebersbach-Neugersdorf – Katja Hieke, Kierownik Miejskiej Biblioteki w Ebersbach-Neugerrsdorf.

15.00 – 15.45  Prezentacje bibliotekarzy – polska strona

  1. Funkcje współczesnej biblioteki – Ewa Milińska, kierownik Czytelni Książnica Karkonoska.
  2. Platformy książek elektronicznych – Irena Kuliberda, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Książnica Karkonoska.
  3. Wirtualny czytelnik – Tomasz Maleńczuk – Dział Informatyki i Digitalizacji, Książnica Karkonoska.

 15.45 – 16:30  Prezentacje bibliotekarzy –  czeska strona (program w przygotowaniu).

16:30 – 17.30  Dyskusja i zamknięcie obrad

Kongres otrzymał dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dotację celową  z Urzędu Miasta Jeleniej Góry i jest realizowany w ramach zadania: Nowoczesne media w polskich, niemieckich i czeskich bibliotekach – szansa, czy zagrożenie?

biblioteka.jelenia-gora.pl
Czytaj cały artykuł