Obchody Dnia Ziemi Szkole Podstawowej w Siedlęcinie

Dzień Ziemi to najważniejsze święto ekologiczne, zatem w naszej szkole nie mogło zabraknąć uroczystej akademii skierowanej do całej   społeczności szkolnej. Celem obchodów Dnia Ziemi jest promowanie postaw ekologicznych, uwrażliwianie na konieczność ochrony środowiska naturalnego, zachęcanie uczniów do “ekologicznych zachowań” w najbliższym otoczeniu.

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł