Dzień Seniora

Dnia 21 października 2017 roku w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich odbyło się kolejne  spotkanie seniorów z sołectwa Jeżów Sudecki.
Seniorów w liczbie ok. 100 osób  powitał Wójt Gminy – Edward Dudek i Sołtys wsi Jeżów Sudecki – Teresa Mitka.

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł