Gmina Jeżów Sudecki informuje o zakończeniu zadania:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów Sudecki (w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: “SYSTEM
– Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”)
W ramach w/w zadania usunięto azbest z 6 posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżów Sudecki o łącznej masie 35,200 Mg. Wartość ogólna zadania wyniosła: 22 239,36 zł.
Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 18 903,00 zł.
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”  http://bit.ly/2y2c60y w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: “SYSTEM
– Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

pobierz

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł