Lokal użytkowy, ul. Sikorskiego 1 (297 obr.5)

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 1 przy ul. Sikorskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 297 obręb 5 o powierzchni 392 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu : 34,04 m2

Powierzchnia gruntu – 392 m2
Powierzchnia użytkowa lokalu – 34,04m2

Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego:  500,00 złotych netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Ogłoszenia [Adobe Acrobat PDF – 725.49 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF – 62.29 KB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł