Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 344/3 obr. 0001)

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

joomplu:7044drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w granicach działki gruntu nr 344/3 obr. 0001 o powierzchni  3440 m2. Działka o nieregularnym kształcie,  nie urządzona, położona na północnym skłonie między czynnymi torami kolejowymi a drogą gruntową, w części porośnięta drzewami i krzewami. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Łączna powierzchnia – 3440 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 225.000,- zł,
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF – 785.43 KB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF – 350.33 KB]
Wypis z planu [Adobe Acrobat PDF – 1.94 MB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł