Mdk Muflon 12.09.2017 07:02:11

“ŚWIAT MOJEJ WYOBRAŹNI” – OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W WIEKU 5 – 16 LAT. 3. EDYCJA

Pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury “Muflon” w Jeleniej Górze – Sobieszowie zaprasza dzieci przedszkolne oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Świat mojej wyobraźni”.

3. edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Świat mojej wyobraźni” ma na celu inspirowanie młodych ludzi do prezentowania otoczeniu własnej osobowości poprzez twórczość, jej celem jest też ułatwianie zdobywania wiedzy o sobie samym, wyrażania siebie, utrwalanie wzorców komunikacji artystycznej w młodych osobach oraz propagowanie twórczości plastycznej.

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Świat mojej wyobraźni” zachęca jego uczestników i uczestniczki do niczym nieskrępowanego ukazywania przygód ich świadomości poprzez sztukę. Jest inspiracją, by z odwagą, zaprezentować ukryte dotąd, przed wzrokiem innych – obszary ich wewnętrznych światów, gdzie piękno i zgroza przeplatają się ze sobą, gdzie niewyrażalne nagle daje o sobie znać poprzez akt twórczy, który jest również intymną rozmową z sobą samym.

Swobodna ekspresja wyobraźni, brak autocenzury, eksploracja przestrzeni własnej pamięci, myśli i wyobrażeń, może także stać się aktem komunikacji z rówieśnikami czy autorytetami, daje szansę, by przedstawić się otoczeniu i z nim porozumieć.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat. Podzielony jest na trzy grupy wiekowe: 5 – 7 lat, 8 – 12 lat oraz 13 – 16 lat.

Konkurs trwać będzie od 11 września do 15 listopada 2017. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 15 listopada 2017.

Regulamin konkursu dostępny na stronie http://bit.ly/2ffEFkN oraz w sekretariacie MDK “Muflon”.

Impreza dofinansowana z Budżetu Miasta Jeleniej Góry.

Mdk Muflon
Czytaj cały artykuł