Zbiórka odpadów problemowych w sierpniu

odpady 001Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Zbiórka odbędzie się:

05.08.2017 r. – ul. Transportowa (stacja kolejowa PKP), godz. 10:00 – 13:00

12.08.2017 r. – Pl. Ratuszowy (piknik rodzinny), , godz. 12:00 – 16:00

19.08.2017 r. – ul. Wyczółkowskiego (koło stawu), godz. 10:00 – 13:00

26.08.2017 r. – ul. Ptasia (parking przy UM) , godz. 10:00 – 13:00

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:

– leki,

– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,

– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,

– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

– detergenty,

– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,

– baterie i akumulatory,

– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

– urządzenia zawierające freony,

– lampy fluorescencyjne,

– opady zawierające rtęć,

– oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł