Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Miasta Jelenia Góra

piec coMiasto Jelenia Góra przystąpiło do realizacji zadania pn. „Opracowanie inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie miasta Jelenia Góra”, w ramach którego przeprowadzona zostanie inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie całego miasta. Wykonawcą zadania jest firma ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole.

W związku z powyższym informujemy, że w okresie od sierpnia do listopada 2017 r. będzie przeprowadzana bezpośrednia ankietyzacja. Ankieterzy będą przeprowadzać wywiad z właścicielami i zarządcami nieruchomości na potrzeby opracowania bazy systemów grzewczych na terenie Jeleniej Góry. Ankieta będzie anonimowa, nie będzie zawierała żadnych danych osobowych, a pytania w niej zawarte będą dotyczyły systemów grzewczych lokali i budynków oraz ich termomodernizacji.

Ankieterzy będą posiadali przy sobie identyfikator ze zdjęciem oraz kserokopię pisma Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 lipca 2017 r. znak: GK.O-602.26.2017 – list uwierzytelniający prowadzenie inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie miasta Jelenia Góra. Liczymy na zrozumienie i przychylność z Państwa strony w udzieleniu informacji ankieterom, dziękując z góry za poświęcony czas i przekazane informacje dotyczące systemów grzewczych Państwa domów i mieszkań.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł