Dofinansowywania źródeł ciepła w mieszkaniach prywatnych

kasaJelenia Góra przygotowuje się do kolejnego etapu dofinansowywania zmian źródeł ciepła w mieszkaniach prywatnych, a w dalszej perspektywie – także do podobnej operacji dotyczącej innych lokali. Niezbędne do powszechnego dofinansowania są środki zewnętrzne, bowiem budżet Miasta nie udźwignie tak znacznego ciężaru finansowego.

Nim będziemy aplikować o fundusze, niezbędna jest szczegółowa inwentaryzacja stanu, to znaczy stwierdzenie, ile faktycznie w Jeleniej Górze istnieje pieców na opał w rodzaju koks czy węgiel, a ile – ekologicznych. Bez takiej wiedzy nie można skutecznie występować o środki.

Dlatego też przystępujemy do zadania pod nazwą „Opracowanie inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie Jeleniej Góry”. Wykonawcą tego zadania – wyłonionym w przetargu – jest opolska firma ATMOTERM, której ankieterzy będą prosili mieszkańców wszystkich domów o pomoc w wypełnieniu ankiety.

Istotne uwarunkowania tej akcji:

– rozpoczyna się 1 sierpnia i trwać ma do listopada.

– ankieta jest anonimowa, nie zawiera żadnych danych osobowych, a skupia się wyłącznie na informacjach dotyczących źródeł ciepła

– każdy ankieter będzie miał przy sobie identyfikator ze zdjęciem oraz kserokopię pisma Prezydenta Miasta – list uwierzytelniający tę działalność, podejmowaną przez ankietera

– każdy ankieter ma – na życzenie mieszkańca – podać numer telefonu do Urzędu Miasta, pod którym będzie można zweryfikować jego personalia i upewnić się, że jest osobą, za którą się podaje oraz prowadzi działalność za zlecenie urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.

Dane ankiety – po ich zsumowaniu i analizie – będą służyły do opracowania szczegółowego programu działań i będą pomocne przy występowaniu o środki.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł