Nieruchomość niezabudowana, ul. 1 Maja (326/1 i nr 326/2 obr. 0006)

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat  nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja

Powierzchni gruntu – 332 m²

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny – 2.500,- zł netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).
Czynsz dzierżawny płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Za każdy dzień zwłoki w płatności czynszu Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki ustawowe.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz.  13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF – 838.55 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF – 836.76 KB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł