Komunikat dot. zmany nazwy ulic

W dniu 11 lipca 2017 r. Wojewoda Dolnośląski opublikował Uchwałę nr XLII/505/17 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic Armii Ludowej, Buczka oraz Jana Krasickiego w Szklarskiej Porębie.

Zmiany  danych w ewidencji występują w trybie art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).

Obecną nazwę ulicy Armii Ludowej, zmieniono na ulicę Sudecką, ulicę Mariana Buczka na ulicę Granitową, ulicę Jana Krasickiego na ulicę Krasickiego.

Nowe nazwy ulic zaczną obowiązywać z dniem 26 lipca 2017r.

Uchwałą nr XXXIV/398/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniono nazwę ulicy Armii Czerwonej na ulicę Izerską.

Ustawa gwarantuje, że nie trzeba wymieniać dokumentów

Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej Ustawy przesądza, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że:

  • Nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę – będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.
  • Zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.
  • Co więcej, nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych, ponieważ zgodnie z Ustawą (art. 5. ustęp 1): „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł