Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 342/2 obr. 0001)

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

joomplu:7050I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 342/2 obr. 0001 o powierzchni  15 474 m2, dla której  i dla innych działek gminnych prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00040935/3 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Łączna powierzchnia – 15 474 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 1.800.000,- zł,
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10, w związku z art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF – 1.29 MB]
Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF – 272.79 KB]
Wypis z planu [Adobe Acrobat PDF – 1.8 MB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł