Spotkania konsultacyjno Szkoleniowe dla organizacji pozarządowych – projekty grantowe

Lokalizacja: Centrum Aktywności POGÓRZE w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 – Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn, Polska
Data: Lipiec 20, 2017 14:00 – Sierpień 22, 2017 17:00

Serdecznie zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe na spotkania poświęcone procedurom, dokumentacji oraz lokalnym kryteriom wyboru projektów grantowych.

20.07.2017 r., godz. 14.00-17.00
22.07.2017 r., godz. 14.00-17.00

Centrum Aktywności Lokalnej POGÓRZE w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.

PROJEKTY GRANTOWE – “małe projekty” dla lokalnych organizacji pozarządowych w kwocie 20-50 tyś. złotych z bardzo korzystnym systemem finansowania, uwzględniającym fakt, że większość małych organizacji nie stać na duże projekty, zwłaszcza w systemie refundacji.

Wniosek jest składany do LGD Partnerstwo Ducha Gór, również tutaj jest podpisywana umowa oraz jest rozliczany grant.

KONKURSY GRANTOWE PLANOWANE NA JESIEŃ 2017 r.:

  1. Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór. Kwota na pojedynczy grant: 25 tys. złotych, pula środków w konkursie: 300 tys. złotych
  2. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego. Kwota na pojedynczy grant: 20 tys. złotych, pula środków w konkursie: 200 tys. złotych
  3. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym, edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu: Kwota na pojedynczy grant: 20 tys. złotych, pula środków w konkursie: 200 tys. złotych

Z poważaniem
LGD Partnerstwo Ducha Gór
Anna Gomułka
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

ul. Konstytucji 3 maja 25

58-540 Karpacz

tel/fax: 75 644 21 65

www.duchgor.org

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł