Niepełnosprawni bez opieki stomatologicznej

dentysta niepelnosprawniPrzynajmniej do września br. niepełnosprawni mieszkańcy naszego regionu pozbawieni będą specjalistycznej opieki stomatologicznej w znieczuleniu ogólnym i z refundacją NFZ-tu.

Do Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej zgłaszają się niepełnosprawni pacjenci i ich opiekunowie sygnalizując trudności w dostępnie do usług stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym. Jeszcze do czerwca br. korzystaliśmy – mówi Pani Maria, opiekunka niepełnosprawnego 36-letniego mężczyzny – z gabinetu Stomatologicznego „Uśmiech” w Jeleniej Górze. Tutaj zawsze był do dyspozycji anestezjolog, bez którego pomocy mój syn nie usiądzie na fotel. Podobno kontrakt wygrał ktoś inny z poza terenu naszego regionu.

Rzeczywiście. Konkurs na leczenie ogólno stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych wygrały przychodnie z Oleśnicy i Wołowa oddalone odpowiednio o 150 km i 100 km od Jeleniej Góry. Dziwić musi, jak można było dokonać tak bezkrytycznego wyboru, nie liczącego się z interesami pacjentów kierując kontrakt do przychodni zlokalizowanych w peryferyjnych miejscowościach o trudnej dostępności komunikacyjnej. Mieszkam w Janowicach Wielkich – mówi Pan Jacek, opiekun dorosłego, niepełnosprawnego syna, który jest w trakcie leczenia zębów – po to aby dojechać własnym, przystosowanym do przewozu niepełnosprawnych samochodem, do Wołowa lub Oleśnicy potrzebuję całego dnia. Co mają zrobić Ci, którzy nie dysponują własnym środkiem komunikacji?

W podobnej sytuacji są pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze i okolicy.

Naszym zdaniem – mówi Pani Anna Daskalakis z KSON – powinna nastąpić regionalizacja placówek zabezpieczenia zdrowotnego w omawianym zakresie, w województwie dolnośląskim i wątpliwości budzi rozdysponowanie większości budżetu na jednostki odległe od naszego regionu i trudno z nim z komunikowane oraz liczące proporcjonalnie mało ludności w stosunku do innych miast województwa. Trudno, naszym zdaniem, doszukać się w takim postępowaniu logiki, gospodarności i celu społecznego angażowania publicznych środków.

W powyższej sprawie Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej zwrócił się do Dyrektora NFZ we Wrocławiu uzyskując informację, że ogłoszono nowy konkurs na usługi stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami, którego rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze w czasie wakacji.


{slider= List do Dyrektora DOW NFZ}

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość o braku kontynuacji leczenia ogólno stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych w regionie jeleniogórskim realizowanym przez Przychodnię Stomatologiczno – Chirurgiczną „Uśmiech” w Jeleniej Górze. Niezrozumiałe jest postępowanie kierowanej przez Pana jednostki poprzez wyłonienie świadczeniodawców w tym zakresie położonych w miejscowościach Oleśnica i Wołów oddalonych znacznie od Jeleniej Góry. Biorąc pod uwagę, że z usług przychodni „Uśmiech” korzystali pacjenci z południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego to problem komunikacji i kosztów dojazdu do Oleśnicy i Wołowa jest bardzo wysoki i ryzykowny zdrowotnie szczególnie dla pacjentów powracających z zabiegów. Jest również nieefektywne pod względem ekonomicznym zapewnienie transportu medycznego osób niepełnosprawnych do tak oddalonych jednostek. Niepokoi nas także informacja, że założony budżet DOW NFZ na realizację tego zakresu świadczeń został przeznaczony w wysokości 73% na świadczeniodawców z Oleśnicy i Wołowa. Nasze zdziwienie budzi fakt, że Pana jednostka, która szczyci się tym, iż zatrudnia profesjonalistów i kieruje się dobrem pacjenta, dopuściła do zakupu świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym w peryferyjnych, małych miastach powiatowych. Rodzi się pytanie, co z analizą map zabezpieczenia zdrowotnego pacjentów w tym zakresie w województwie dolnośląskim?

 

Naszym zdaniem powinna nastąpić regionalizacja placówek zabezpieczenia zdrowotnego w omawianym zakresie, w województwie dolnośląskim i wątpliwości budzi rozdysponowanie większości budżetu na jednostki trudno dostępne komunikacyjnie oraz liczące proporcjonalnie mało ludności w stosunku do innych miast województwa. Trudno, naszym zdaniem, doszukać się w takim postępowaniu logiki, gospodarności i celu społecznego angażowania publicznych środków.

 

Od 1 lipca 2017 niepełnosprawni z naszego regionu zostali bez opieki stomatologicznej. Wskazanie im przez pracowników DOW NFZ we Wrocławiu możliwości uzyskania świadczeń w Oleśnicy czy Wołowie jest nieporozumieniem.

 

Oczekujemy jak najszybszego rozwiązania tego problemu w sposób pozytywny dla osób z niepełnosprawnością z naszego regionu.

 

Z wyrazami szacunku Stanisław Schubert

{/slider}


portalik24.pl
Czytaj cały artykuł