Projekt Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży zawitała do Gminy Jeżów Sudecki

Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie przy udziale Gminy Jeżów Sudecki będzie realizować projekt :”Leśna Akademia Sportu  Dzieci i Młodzieży” (LAS). Jest to działanie edukacyjne  prowadzone na rzecz  dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, służące zwiększeniu aktywności fizycznej oraz popularyzacji pozytywnego nastawienia do sportu. Projekt  skierowany jest  do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z województwa dolnośląskiego.

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł