Nieruchomość lokalowa (ul. Armii Krajowej 1; 310/2, 310/6 obr. 0001)

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

joomplu:6277Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 (lokal użytkowy stanowiący garaż) o pow. użytkowej 9,20 m2 położonej przy ul. Armii Krajowej 1 w Szklarskiej Porębie wraz z udziałem 1,83% w częściach wspólnych budynków oraz z takim samym udziałem w prawie współużytkowania wieczystego do dnia 23.04.2103 r. działek gruntu nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 o łącznej powierzchni 1581 m2. W ewidencji gruntów działki nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 oznaczone są symbolem: B ( tereny mieszkaniowe). Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy stanowiący garaż) położona jest na parterze (kondygnacja 1) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w części parterowej budynku, w sąsiedztwie innych garaży. Wjazd do garażu jest od północno-wschodniej strony działki. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla działek nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00043815/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości lokalowej założona zostanie odrębna księga wieczysta.

Powierzchnia użytkowa – 9,20m2

Cena wywoławcza nieruchomości :  8.500,- zł
(w tym grunt: 58,46% oraz lokal: 41,54%)
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 13:30 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

oferta [Adobe Acrobat PDF – 813.88 KB]
opis [Adobe Acrobat PDF – 297.25 KB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *