Konkurs dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

uscisk dloniInformujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłosił konkurs projektów w ramach działania 1.3., poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, która obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym w zakresie związanym z:

  • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
  • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • wymianą oświetlenia części wspólnych na energooszczędne,
  • przebudową systemów grzewczych,
  • budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej,
  • przebudową systemów chłodzących i budową/przebudową klimatyzacji,
  • instalacją odnawialnych źródeł energii,
  • wprowadzeniem systemów zarządzania energią.

Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, minimalna wartość projektuwynosi 3 mln PLN, natomiast maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 75%, z uwzględnieniem metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (regulamin, kryteria wyboru projektów, wymagane załączniki itp.) znajdują się pod linkiem: http://bit.ly/2ogUJnH,1,ii-konkurs-1-3-2-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym.html

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *