Mobilny PSZOK – nowe lokalizacje

DSCN0035 1Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w 2017 r. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów “problemowych” w następującej lokalizacji:

01.04.2017r.

– ul. Kasprowicza 42, godz. 10:00 – 13:00

08.04.2017r.

– ul. Lwówecki (między blokami 33-35), godz. 10:00 – 13:00

22.04.2017r.

– ul. Jana Pawła II (parking przy Galerii, wjazd vis a vis Media Expert ), godz. 10:00 – 13:00

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:

leki, farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze, opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin, kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

detergenty, oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freony, lampy fluorescencyjne, opady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal. Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *