Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej NGO 2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

W związku z ogłoszeniem, w dniu 01.02.2016r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Wójt Gminy Stara Kamienica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Więcej w zakładce INFORMACJE o GMINIE / organizacje pozarządowe NGO

starakamienica.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *