Lotniczy Zjazd Na Byle Czym! Już 5 lutego!

Aeroklub Jeleniogórski wraz z Modelarnią Jeżów Sudecki mają zaszczyt serdecznie zaprosić na wspaniałą imprezę.

05.02.2017 odbędzie się już po raz trzeci Lotniczy Zjazd Na Byle Czym!!!

Wpadnij na pomysł, wykonaj go i zaprezentuj nam, a my go ocenimy. Najlepszych jak co roku hojnie nagrodzimy!

zjazd na byle czym 056

W trakcie imprezy przewidujemy:

-wspaniałą zabawę

-ognisko

-pokazy modeli latających

-oprawę muzyczną

-atrakcyjne nagrody

ZAPRASZAMY !!!

REGULAMIN

„Lotniczy Zjazd Na Byle Czym”

III edycja

Jeżów Sudecki 05.02.2017

I. CEL

Popularyzacja i upowszechnianie sportów lotniczych poprzez aktywne formy spędzanie czasu w zimowej aurze

II. ORGANIZATOR

Aeroklub Jeleniogórski, Szkoła Paralotniowa Aloha Aviation oraz Modelarnia Jeżów Sudecki

III. TERMIN I MIEJSCE

Miejscem imprezy jest Góra Szybowcowa w Jeżowie Sudeckim przy ul. Szybowisko.

Impreza odbędzie się 05.02.2017 w niedziele.

Biuro zawodów znajdować się będzie w szatni w hangarze na szczycie góry.

START pierwszych zjazdów godz. 11:30 wymagana bezwzględna obecność rodzica lub dorosłego opiekuna).

ZAKOŃCZENIE około godz. 14:30/15:00

Termin rezerwowy: Jeżeli z przyczyn technicznych zawody nie będą mogły się rozegrać Organizator przewiduje termin rezerwowy 22.02.2017 lub ewentualną zmianę lokalizacji wydarzenia.

IV. TRASA

Trasa do pokonania przez uczestników zjazdu to miejsce startów grawitacyjnych szybowców usytuowana po południowej stronie góry.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.

1. Wprowadza się następujące limity uczestników:

– 25 drużyn w kategorii dorośli (wiek +16 czyli osoby urodzone przed 2000 rokiem)

– 20 drużyn w kategorii dzieci biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży (wiek<16 lat)

2. Warunkiem udziału zawodach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem (dostępnym w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do zawodów na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przybycie na start z pojazdem zbudowanym przez siebie, a następnie zjazd nim po wyznaczonej przez organizatora trasie

5. Oceniana przez komisje sędziowską będzie: kreatywność, pracochłonność, efekt wizualny, ukończenie zjazdu itp.

6. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwości.

9. Organizator może nie dopuścić do startu drużyny, której pojazd w sposób rażący stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników oraz obserwatorów

10. Czas trwania zawodów oraz podliczenia wyników to około 2 godz. Zakończenie zawodów: godz. 14:30/15:00 przy ognisku, gdzie odbędzie się rozdanie nagród oraz wręczenie dyplomów

11. Udział w startach dziecięcych i młodzieżowych możliwy jest tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (odpowiedni formularz oświadczenia do pobrania w biurze zawodów)

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

Zapisy i uczestnictwo jest bezpłatne.

Zapisy odbywają się drogą mailową na adres: lotniczyzjazdnabyleczym@gmail.com

Do dnia 04.02.2017 lub do wyczerpania limitów miejsc drogą elektroniczną.

W dniu zawodów osobiście do godz. 11:00 w biurze zawodów do wyczerpania miejsc.

W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, ilość osób w drużynie oraz kategorię wiekową.

Organizator zastrzega sobie prawo do dopisania do listy uczestników drużyny, które będą chciały się zapisać w dniu zawodów oraz ewentualnego zwiększenia limitu.

VII. KLASYFIKACJE

– Najlepszy pojazd

– Najszybszy pojazd

– Odlotowy dzieciak

VIII NAGRODY

Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody m.in. lot szybowcem, lot na paralotni i wiele innych. Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji.

 

ZOBACZ poprzednie edycje:

Zabawa była wyśmienita. ( 2015)

” Lotniczy zjazd na byle czym ” z Góry Szybowcowej w Jeleniej Górze (2013)

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *