Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze

Wprawdzie tytuł projektu jest już nieadekwatny do rzeczywistości, bo brzmi: „Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli”, ale treść merytoryczna projektu wartości nie straciła – chodzi przecież o dzieci i młodzież w określonym wieku konkretnych poziomów szkół. Okres realizacji projektu od sierpnia 2016 do czerwca 2018 oznacza, że trafił on w iście rewolucyjny czas, jednak przesłanie – wyrównywanie szans edukacyjnych w tych szkołach, w których uczniowie osiągają niższe, niż przeciętne – jest ponadczasowe.

DSC 3610

Wcześniej poddano analizie przyczyny tego stanu rzeczy i okazało się, że źródłem problemów jest nie tylko słabe zagazowanie uczniów, ale też niedostatki ofert zajęć dodatkowych, odpowiadających oczekiwaniom młodzieży, brak nowoczesnego wyposażenia, niekiedy – niedostosowanie procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb młodzieży. – Przyczyn jest więcej – powiedzieli nam inicjatorzy – czasami też postęp procesów technologicznych wymaga dodatkowych działań wspierających samo edukację i doskonalenie się nauczycieli.

Programem, wartym niemal 1.700.000 zł (z czego tylko ok. 100 tys. jest wkładem własnym, pozostała część, to środki zewnętrzne), objęci zostali m.in. uczniowie i nauczyciele SP 7, 8, 13 i 15, a także trzech gimnazjów (3, 4 i 5) oraz trzech zespołów szkół, zwanych jeszcze „ponadgimnazjalnymi”. Łącznie będzie to liczna grupa 1.167 osób, w tym – co warto podkreślić – ok. 50 uczniów niepełnosprawnych. Dla wielu z nich właśnie niepełnosprawność była jedną z barier utrudniających osiąganie porównywalnych sukcesów edukacyjnych.

Program, to nie tylko dodatkowe zajęcia dla uczniów i ponad 50 nauczycieli, ale też doposażenie w pomoce dydaktyczne. Autorzy projektu będą obserwować na bieżąco postępy i sukcesywnie analizować ewentualną potrzebę możliwych korekt.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *