Zmiana terminu wnoszenia opłaty…

 DSC0012Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie termin uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Jeleniej Góry. Obowiązujący do końca tego roku termin wskazujący wnoszenie opłaty do ostatniego dnia miesiąca, za który następuje rozliczenie został zmieniony, na bardziej dogodny dla właścicieli nieruchomości.

Na podstawie uchwały nr 206.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nowego roku termin płatności został przesunięty do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia opłaty.

Poniżej przestawiono terminy do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do poszczególnych miesięcy:

1) za miesiąc styczeń z dołu – do dnia 15 lutego danego roku;

2) za miesiąc luty z dołu – do dnia 15 marca danego roku;

3) za miesiąc marzec z dołu – do dnia 15 kwietnia danego roku;

4) za miesiąc kwiecień z dołu – do dnia 15 maja danego roku;

5) za miesiąc maj z dołu – do dnia 15 czerwca danego roku;

6) za miesiąc czerwiec z dołu – do dnia 15 lipca danego roku;

7) za miesiąc lipiec z dołu – do dnia 15 sierpnia danego roku;

8) za miesiąc sierpień z dołu – do dnia 15 września danego roku;

9) za miesiąc wrzesień z dołu – do dnia 15 października danego roku;

10) za miesiąc październik z dołu – do dnia 15 listopada danego roku;

11) za miesiąc listopad z dołu – do dnia 15 grudnia danego roku;

12) za miesiąc grudzień z dołu – do dnia 15 stycznia roku następnego.

W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *