Fałszywy Alarm Smogowy

slonceZe względu na kolportowanie nieścisłych, bądź wręcz nieprawdziwych komunikatów n.t. czystości powietrza w Jeleniej Górze przez przedstawicieli rozmaitych organizacji przekazujemy pełne informacje, uzyskane m.in. dzięki pomocy Inspektoratu Ochrony Powietrza. Tym samym dementujemy plotkę, jakoby przekroczenie norm czystości sięgało kilkukrotnych, czy kilkunastokrotnych wartości.

Wartość alarmowa w przypadku pyłu zawieszonego PM 10/PM 2,5 to 300. Dziś (24.11.) w pomiarach, dokonywanych co godzinę przez stację WIOŚ stężenie wynosiło o godz. 1 w nocy odpowiednio 136 oraz 293, potem 109 i 114, itd.

Kolejne wyniki spływają sukcesywnie. Są najczęściej w okresie zimowym relatywnie mniej korzystne nad ranem, kiedy w wielu gospodarstwa domowych rozpalane są piece węglowe i większy jest ruch samochodów, gdy ludzie wyjeżdżają do pracy i w godzinach popołudniowych (powroty z pracy i ponowne rozpalanie, czy dorzucanie paliwa do pieców).

Przekraczanie norm czystości powietrza oceniane jest w kilku aspektach, m.in. bieżące, średniomiesięczne, czy średnioroczne, bo tylko dane w dłuższym okresie mogą być podstawą do porównań, określenia harmonogramu i skali poczynań, itp.

Według WIOŚ w Jeleniej Górze przyjętą normą, ze względu na ukształtowanie terenu i specyfikę używanych tu paliw, itp. normą jest przekroczenie tej granicy w okresie 35 dni w roku. W roku 2016 przekroczenie takie miało miejsce 24 razy.

– Ograniczamy każdą możliwość emisji szkodliwych związków do atmosfery – powiedział Marcin Zawiła, Prezydent Miasta. – To nie jest działalność incydentalna, ani też nasze działania nie zostały podjęte w ostatnich miesiącach, bo trwają od lat. Chciałem tylko przypomnieć, że budynki publiczne w Jeleniej Górze są już albo podłączone do sieci, albo też mają piece gazowe. Sukcesywnie wymieniamy tabor w MZK na nowoczesne autobusy, w tym hybrydowe. Przeprowadziliśmy program KAWKA, dzięki czemu tylko w ostatnich dwóch latach kilkaset rodzin zmieniło system ogrzewania mieszkań. Poszukujemy możliwości, by wesprzeć także ponad 60 rodzin, które zrealizowały tę inwestycję w swoim domu, a ze względu na późniejsze, niż inni jej oddanie nie uzyskali dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków z programu KAWKA. A jesteśmy tym żywotnie zainteresowani, m.in. dlatego, że Uzdrowisko cieplice, jego status i standard kuracji są dla nas bardzo istotne i normy z powodu uzdrowiska – są ostrzejsze.

Sprawę czystości powietrza trzeba jednak postrzegać w szerszym aspekcie. Działania samorządów i mieszkańców nie będą do końca skuteczne, jeśli nie zmieni się polityka Państwa w tym zakresie. Z jednej strony mieszkańcy rozmaitych gmin – i słusznie – wywierają każdy rodzaj presji na władzach lokalnych, domagając się poprawy sytuacji, z drugiej – Państwo, mając za priorytet program ratowania kopalń węgla kamiennego stawia na takie źródło energii, co stoi w sprzeczności z ideą czystego powietrza.

– Będziemy w tej sprawie interweniować – zapowiada M. Zawiła – nie może być bowiem dualizmu w procedurach postępowania w tej sprawie. Z drugiej strony – chcemy przybliżyć mieszkańcom szansę posiadania wiedzy o faktycznym stanie czystości powietrza w Jeleniej Górze. W przypadku faktycznego zagrożenia uruchomimy system powiadamiania sms, stosowany także w innych sytuacjach kryzysowych, a na stronie internetowej Miasta – www.jeleniagora.pl – w banerze pod nazwą „Komunikaty i informacje o jakości powietrza w Jeleniej Górze” przekazywane są bieżące dane. W przypadku zagrożenia kryzysowego z kolei w zakładce „Dla mieszkańca – Zarządzanie Kryzysowe – Ostrzeżenia i alarmy” będą publikowane takie komunikaty. Jeśli pierwszy z wymienionych banerów jest nieczynny – oznacza to, że WIOŚ nie informuje o przekroczeniach norm.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *