Borowy Jar – historia i turystyka, jutro w KPSW

borowy jarKPSWKonferencja “Borowy Jar – historia i turystyka”, odbędzie się w dniu 18 listopada 2016r. w auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej i w całości będzie poświęcona wartościom historycznym, przyrodniczym i turystycznym Borowego Jaru. Spotkanie będzie składało się z dwóch części. Pierwsza część to wykłady i prezentacje. Druga część obejmuje praktyczny pokaz wspinaczki i wykorzystania sprzętu wspinaczkowego oraz spacer Nordic Walking połączony z praktycznymi poradami instruktora. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa informacyjna na temat Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz wystawa fotograficzna ,,Karkonosze Polskie – Cztery Pory Roku”.

Obszar położony wzdłuż rzeki Bóbr od Wzgórza Bolesława Krzywoustego w Jeleniej Górze do Siedlęcina, w odległości ok. 600 – 800 m od kampusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, charakteryzuje się dużą różnorodnością przyrodniczo-krajobrazową i nosi nazwę Borowego Jaru. Jego cechą wyróżniającą jest obecność na jego obszarze przełomu rzecznego, stromych zboczy gór po lewej i prawej stronie rzeki, gdzie występuje duża ilość ciekawych formacji skalnych i źródeł strumieni. Jest to również miejsce o dużym znaczeniu historyczno-kulturowym dla miasta, ponieważ na tym obszarze lokowane są obiekty o dużym znaczeniu historycznym i kulturalnym dla miasta. Jednym z takich historycznych obiektów jest zamek, po którym nie znajdujemy śladów. Natomiast obiektami o znaczeniu kulturowym był Parnas i Helikon, zbudowane z naturalnych elementów, zgodnie ze starożytnymi opisami. Były to miejsca, gdzie odbywały się spotkania towarzyskie m.in. artystów i spacery sławnych osobistości, odwiedzających Kotlinę Jeleniogórską. O tym, że istniały takie obiekty możemy dowiedzieć się z materiałów archiwalnych.

Współcześnie obszar Borowego Jaru, ze względu na bliskie sąsiedztwo aglomeracji miejskiej Jeleniej Góry i zachowany naturalny wygląd terenu jako Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, nadal pełni funkcję wypoczynkową dla mieszkańców miasta i jest atrakcją dla odwiedzających region jeleniogórski turystów. Jest miejscem, do którego można dotrzeć w krótkim czasie od centrum miasta oraz spacerować prawym i lewym brzegiem rzeki Bóbr wsłuchując się w śpiew ptaków. Natomiast z wieży widokowej na Wzgórzu Bolesława Krzywoustego można podziwiać piękną panoramę miasta i Karkonoszy.

Przez Borowy Jar prowadzi oznakowana trasa rowerowa i spacerowa oraz szlak zielony i żółty. Z inicjatywy instytucji, stowarzyszeń i mieszkańców miasta podejmowane są działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności tego terenu m.in. poprzez tworzenie nowych przejść spacerowych, oznaczenie miejsc wartych zobaczenia, punkty widokowe, trasy wspinaczkowe. Przez teren Borowego Jaru prowadzi ścieżka edukacyjna pt. „Jak kropla skałę drążyła”, wzdłuż której ustawiono kierunkowskazy, pulpity i tablice informacyjne Jest to trasa pomiędzy Jelenią Górą a Siedlęcinem.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *