Zbiórka odpadów problemowych – sierpień

odpady 001W sierpniu zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Zbiórka przeprowadzona zostanie:

  • 6 sierpnia 201r. – przy ul. Wyczółkowskiego koło stawu, godz. 10:00 – 13:00,
  • 14.08.2016 r. (niedziela) – pl. Ratuszowy, godz. 12:00 – 16:00, zbiórka prowadzona podczas festynu „Akcja Segregacja” w ramach działań edukacyjnych „Kwiaty za elektroodpady”. Osoby, które przyniosą w tym dniu elektroodpady otrzymają doniczkę z wrzosem. Rośliny będą wydawane do wyczerpania zapasów w ilości 200 szt. 
  • 20.08.2016 r. – ul. Ptasia parking przy Urzędzie Miasta, godz. 10:00 – 13:00,
  • 27.08.2016 r. – Czarnoleska koło kościoła, godz. 10:00 – 13:00 

 Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:

– leki,

– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,

– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,

– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

– detergenty,

– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,

– baterie i akumulatory,

– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

– urządzenia zawierające freony,

– lampy fluorescencyjne,

– opady zawierające rtęć,

– oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *