Zbiórka odpadów problemowych – lipiec

pszokWydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w 2016 r. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów “problemowych” w następującej lokalizacji:

02.07.2016 r.
–  Jagniątków pętla autobusowa, godz. 10:00 – 13:00
 
09.07.2016r.
– Sobieszów pętla autobusowa, godz. 10:00 – 13:00
 
16.07.2016r.
– pl. Podgórzyńska przy parkingu (Osiedle Dwudziestolecia), godz. 10:00 – 13:00
 
23.07.2016r.
– Osiedle Orle zatoka przy PKP, godz. 10:00 – 13:00
Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:
 • leki,
 • farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
 • opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
 • detergenty,
 • oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • urządzenia zawierające freony,
 • lampy fluorescencyjne,
 • opady zawierające rtęć,
 • oleje i tłuszcze jadalne.
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.
Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *