Idea połączenia MDK „Jelonek” i Miejskiego Ośrodka Sportu

mdkIdea połączenia MDK „Jelonek” i Miejskiego Ośrodka Sportu była w ostatnim okresie przedmiotem kilku analiz. Wynika z kilku przesłanek, wśród których najważniejsza jest efektywność pracy obu tych instytucji, poprawa standardów pracy z dziećmi, ale też optymalnie racjonalizowanych nakładów na oświatę, obie są bowiem instytucjami sfery oświaty.

Najbardziej lapidarnie problem jeleniogórskiej oświaty ujmują liczby:

– subwencja i dotacja Państwa na oświatę łącznie (która teoretycznie powinna pokryć wszelkie koszty jej utrzymania – to ok. 90 mln zł

– faktyczne koszty funkcjonowania oświaty – to 141 mln zł (2016)mos v1

Oznacza to, że z pieniędzy budżetu Miasta, które w zasadzie powinny być kierowane na cele rozwojowe dopłacamy niemal 50 mln zł do działalności oświatowej.

Zmiany w oświacie, zadekretowane niedawno przyjętymi ustawami Rządu generują kolejne koszty, nie tylko w rozumieniu wydatków finansowych. Przesunięcie 6-latków ze szkół do przedszkoli oznacza w warunkach Jeleniej Góry dodatkowy wydatek na oświatę ok. 2 mln zł (dokładnie będzie to można obliczyć we wrześniu, po ostatecznej decyzji rodziców, który skierują dzieci do szkół, lub do przedszkoli). Jeszcze ważniejsze jest, że w sytuacji kiedy nie ma w szkołach dzieci, zagrożone są miejsca pracy nauczycieli. Nie można bowiem bez końca zmniejszać liczebności oddziałów szkolnych, poza racjonalne granice, sztucznie utrzymując poziom zatrudnienia.

W tej sytuacji racjonalne jest, by podejmować działania, które służą dzieciom i młodzieży, nie pogarszać warunków i możliwości pracy nauczycieli i skutecznie szukać oszczędności.

Połączenie MDK „Jelonek” i MOS jest takim działaniem, bowiem:

– nie zachodzi konieczność zwalniania dyrektora MDK, od pewnego czasu obiema placówkami kieruje przejściowo ta sama osoba, która pozostałaby na stanowisku dyrektora

– nie zachodzi konieczność zwalniania głównej księgowej MDK, bowiem ze względu na nabyte uprawnienia odchodzi na emeryturę

– nie zachodzi konieczność zwalniania lub pogorszenia warunków pracy grupy nauczycieli zatrudnionych w MDK, bowiem zlikwidowany zostałby tylko jeden etat (prowadzący „Akademię Malucha”, grupę najmłodszych dzieci, na zajęcia której uczęszcza ok. 8 – 14 osób, bowiem ze względu na rozwijanie takiej samej działalności opiekuńczej w przedszkolach te zajęcia w przedszkolach są prowadzone w lepszych warunkach i bardziej odpowiadają rodzicom). Z ok. 6.83 etatu przypisanych MDK pozostałoby 5,83 etatu, nadal przeznaczonych na pracę w ramach MDK.

– nie zachodzi konieczność likwidacji żadnych zajęć, prowadzonych obecnie w MDK – zostałyby one przeniesione do pomieszczeń szkolnych, m.in. SP 13 (z rejonu której pochodzi znacząca liczebnie grupa uczestników zajęć w MDK).

– zajęcia sportowe pozostałyby w obiekcie przy ul. C.-Skłodowskiej, zlikwidowane zostałoby (dobudowane na przełomie lat 50/60 ub. wieku przejście, przeszklone, będące źródłem zwiększonych kosztów na utrzymanie zimowe), a budynek zajmowany obecnie przez administrację MDK „Jelonek” i niektóre pracownie, wymagający kapitalnego remontu wartości kilkunastu milionów zł, zostałby wystawiony do przetargu.

Na połączeniu struktur administracyjnych MDK „Jelonek” i MOS uzyskalibyśmy oszczędności rzędu 260 tys. (w tym ok. 120 tys. zł z tytułu eliminacji kosztów utrzymania obiektu).

Kwota 260 tys. zł oznacza możliwość rocznego utrzymania 5 etatów nauczycielskich, które zamierzamy skierować do pracy w świetlicach szkolnych, poprawiając tym samym standard opieki nad uczniami pozostającymi w szkole po zakończeniu lekcji.

Oszczędności dokonane w oświacie nie będą kierowane do innych sfer, a wyłącznie na poprawę warunków pracy z dziećmi.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *