Nieruchomość (ul. Partyzantów; 178/2 obr. 0005)

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

joomplu:3205Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Poręby przy ul. Partyzantów w granicach działki gruntu nr 178/2 obr. 0005 o powierzchni  1181 m2. Teren działki nieogrodzony, o zróżnicowanym ukształtowaniu i nieregularnym kształcie, niezagospodarowany, z dostępem do infrastruktury (przez część działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej) i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki niezabudowanej nr 178/2 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4.

Łączna powierzchnia – 1181 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 120.000,- zł 
Wadium:
10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710  lub (75) 75 47 715.

oferta [Adobe Acrobat PDF – 746.06 KB]
opis [Adobe Acrobat PDF – 383.26 KB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *