Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

joomplu:1808Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Mikołaja Kopernika w granicach działki gruntu nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 8229 m2. Działka nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem. W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolami: ŁV (łąki trwałe) i W (rowy). Dla działki nr 140/3 oraz dla innych działek gminnych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00033758/6. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 09 maja 2016 r.

Łączna powierzchnia – 8229 m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  370.000,- zł   
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710  lub (75) 75 47 715.

oferta [Adobe Acrobat PDF – 750.91 KB]
opis [Adobe Acrobat PDF – 340.12 KB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *