Spotkanie informacyjne z zakresu zgodności projektów

 W Książnicy Karkonoskiej odbędzie się spotkanie informacyjne, którego tematem będzie m.in. dyskusja o zgodności projektów z treściami Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Przedstawione zostaną m.in. fundamentalne dla możliwości skutecznego wnioskowania „kryteria oceny wniosków o dofinansowanie projektów”, omówione będą przykładowe błędy, co pozwoli kolejnym wnioskodawcom na ich uniknięcie.

Spotkanie przewidziane jest na ok. 3 godz. (10.00 – 13.00), w Książnicy Karkonoskiej – sala konferencyjna III p. w dniu 28. czerwca 2016.

Pełna informacja poniżej:

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z zakresu zgodności projektów ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

dolnyslask

Na spotkaniu poznają Państwo kryteria oceny wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie oceny ich zgodności ze Strategią ZIT AJ oraz podstawowe założenia opisu zgodności projektów ze Strategią. Ponadto omówione zostaną sposoby uniknięcia najczęściej popełnianych błędów we wnioskach dotyczące etapu oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ, co z pewnością ułatwi Państwu wypełnianie wniosków aplikacyjnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28.06.2016r. (10:00-13:00) w Książnicy Karkonoskiej – sala konferencyjna III piętro – ul. Bankowa 27, w Jeleniej Górze.

Szczegóły, wraz z agendą spotkania i formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod linkiem:

http://bit.ly/28OAxBS

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument rozwoju terytorialnego współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich. Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce ma na celu:

• promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych,

• zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie,

• zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ) to instrument rozwoju terytorialnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Związek ZIT AJ. Związek ZIT AJ tworzy 18 gmin z subregionu jeleniogórskiego a łączna pula środków unijnych, po które mogą sięgnąć beneficjenci z obszaru ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej przekracza kwotę 113 milionów euro.

ZIT AJ działa w oparciu o Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, która została przyjęta przez Komitet Sterujący zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra oraz pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *