Dzień otwartych drzwi jeleniogórskiej Policji.

miniznakjg2 czerwca 2016 roku przy ulicy Nowowiejskiej 43 w Jeleniej Górze w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w godzinach od 10.00 do 15.30 odbył się : Dzień otwartych drzwi jeleniogórskiej Policji. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia miało na celu promocję zawodu policjanta, samej idei służby w Policji oraz możliwości wstąpienia w szeregi funkcjonariuszy Policji.

Do Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej Górze tego dnia zgłosiło się 15 osób zainteresowanych  wstąpieniem w szeregi policji jeleniogórskiej.

Kandydaci na miejscu mogli uzyskać dokładne informacje dotyczące procedury przyjęcia do Policji, czasu jej trwania, wymagań jakie stawiane są przed nimi , a także inne informacje związane ze służbą.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Zapraszamy.

podinsp. Edyta Bagrowska

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *