PSZOK, RIPOK czyli ustawa “śmieciowa”

odpadywfNiedocenianą przez wielu rewolucją w działalności samorządowej była wprowadzona niedawno ustawa „śmieciowa” – o gospodarowaniu odpadkami komunalnymi, która uporządkowała w ogromnym stopniu sprawę segregacji wstępnej, odbioru, składowania odpadów, itp. Wprowadzono m.in. instytucję PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), wdrożono mobilny PSZOK, którego istnienie pozwala na nieodpłatne pozbywanie się przez mieszkańców odpadów „szczególnych”, za jakie należy m.in. rozumieć przeterminowane leki, farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, detergenty i wiele innych.

Wprowadzono też pojęcie RIPOK (Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych), które to instalacje nie są już wysypiskami odpadów, podobnymi do zlikwidowanego kilka lat temu w Siedlęcinie, ale skomplikowanym kompleksem, który przede wszystkim służy przetwarzaniu i utylizacji odpadów, a nie ich gromadzeniu.

W samym mieście powstały – poza boksami z pojemnikami na odpadki – także „gniazda” do selektywnej zbiórki szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, itp. frakcji. Dzięki tym wszystkim działaniom można było kompleksowo policzyć koszty odbioru, utylizacji, przetworzenia odpadów, a dodając do tego m.in. koszty programu usuwania wyrobów zawierających azbest, możemy oszacować w miarę precyzyjnie wszelkie koszty wynikające z porządkowania odpadów rozmaitych.

W roku 2015 zebrano w Jeleniej Górze 22.206 ton odpadów zmieszanych, ponad 1.700 ton odpadów zielonych, dokonano też ogromnego postępu w zbieraniu odpadów sortowanych, co w sposób znakomity wpłynęło na ustabilizowanie kosztów gospodarki odpadami w ogóle, a ponadto stworzyło możliwość organizacji sensownego i racjonalnego recyklingu. Analiza procesu zbierania odpadów ujawniła też pewne prawidłowości, co pozwoliło na inną organizację transportu, choćby tę, że najmniejszą ilość śmieci wyrzucamy do pojemników w I, a największą – w IV kwartale.

Więcej o sprawie odpadów, m.in. ze względu na fakt, że gospodarka odpadami jest jedną z bardziej kosztochłonnych gałęzi działań komunalnych – w kolejnych komunikatach.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *