Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – PSZOK – czerwiec

pszokW miesiącu czerwcu 2016 na terenie Miasta Jelenia Góra, zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych. Zbiórka odbędzie się 4 czerwca 2016 r.  ul. Zjednoczenia Narodowego plac przy budynku nr 50 , w godzinach od 10:00 do 13:00, 11 czerwca 2016r. ul. Wróblewskiego plac naprzeciwko kościoła , w godzinach od 10:00 do 13:00, 18 czerwca 2016 r. pl. Energetyków , w godzinach od 10:00 do 13:00 oraz 25 czerwca 2016r. ul. Goduszyńska koło krzyża, w godzinach od 10:00 do 13:00. Szczegóły na stronie internetowej miasta.


Przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów “problemowych” w następującej lokalizacji:

04.06.2016 r.
– ul. Zjednoczenia Narodowego plac przy budynku nr 50, godz. 10:00 – 13:00

11.06.2016r.
– ul. Wróblewskiego plac naprzeciwko kościoła, godz. 10:00 – 13:00

18.06.2016r.
– pl. Energetyków, godz. 10:00 – 13:00

25.06.2016r.
– ul. Goduszyńska koło krzyża, godz. 10:00 – 13:00

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:

– leki,
– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
– detergenty,
– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
– baterie i akumulatory,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
– urządzenia zawierające freony,
– lampy fluorescencyjne,
– opady zawierające rtęć,
– oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *