Regulamin dzierżawy powierzchni na stronie internetowej miasta pod dodatkowy banner reklamowy

Regulamin dzierżawy miejsca reklamowego na stronie internetowej http://bit.ly/21N6b9m

 1. Z dzierżawy miejsca na stronie internetowej mogą skorzystać jedynie podmioty działające legalnie
 2. Z dzierżawy miejsca na stronie internetowej mogą skorzystać jedynie podmioty niezalegające z opłatami w stosunku do Urzędu Miasta
 3. Dzierżawę można wykupić na okres:
  1. 3m-cy
  2. 6m-cy
  3. 9m-cy
  4. 12m-cy
 4. Czas dzierżawy liczony jest w miesiącach kalendarzowych
 5. Opłata za czas dzierżawy wynosi odpowiednio w kwotach brutto jednorazowo.
  1. 3m-ce – 300zł
  2. 6m-cy – 500zł
  3. 9m-cy – 750zł
  4. 12m-cy – 1000zł
 6. Podpisanie umowy musi nastąpić co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem dzierżawy.
 7. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Referatem Promocji podpisanie umowy może nastąpić później niż 14 dni przed rozpoczęciem dzierżawy.
 8. Umieszczenie banneru będzie miało miejsce po uiszczeniu czynszu dzierżawnego – decyduje data wpłynięcia opłaty na konto
 9. Ogłoszenie ukaże się dopiero po uiszczeniu opłaty.
 10. Banner dzierżawca przygotowuje samodzielnie wg. Specyfikacji poniżej i przesyła na adres redaktor@szklarskaporeba.pl
 11. Specyfikacja pliku:
  1. Rozmiary: 300px x 80px
  2. Formaty GIF, JPG, PNG
 12. Na stronie wyznaczono miejsce na 6 bannerów reklamowych.
 13. Treść banneru reklamowego musi być zgodna z prawem.
 14. Dzierżawca oświadcza, że przekazane materiały nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.
 15. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i obraz umieszczany na bannerze. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych bądź naruszenia innych przepisów prawa, Wynajmujący będzie je natychmiast kierował do Najemcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treść i obraz reklamy. Najemca przejmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni Wynajmującego od odpowiedzialności.

Aktualizacja 2016.05.09

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *