W maju kolejna zbiórka odpadów problemowych

pszokW maju zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w 2016 r. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów “problemowych” w następującej lokalizacji:
07.05.2016 r.
– ul. Spółdzielcza przy budynku 29, godz. 10:00 – 13:00
 
14.05.2016r.
– ul. Kopernika, godz. 10:00 – 13:00
 
21.05.2016r.
– ul. Osiedle Robotnicze koło przejścia pod wiaduktem, godz. 10:00 – 13:00
 
Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:
– leki,
– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
– detergenty,
– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
– baterie i akumulatory,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
– urządzenia zawierające freony,
– lampy fluorescencyjne,
– opady zawierające rtęć,
– oleje i tłuszcze jadalne.
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.
Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.
 

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *