Czy zostanie odwołany Rektor KPSW?

1460804516-KDKDDapoISenatorowie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – reprezentujący nauczycieli akademickich i studentów – 14 kwietnia 2016 r. złożyli wniosek o odwołanie Rektora KPSW – prof. dr hab. Mariana Ursela. 
Poniżej pełne oświadczenie.

Oświadczenie prasowe.

Senatorowie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – reprezentujący nauczycieli akademickich i studentów – 14 kwietnia 2016 r. złożyli wniosek o odwołanie Rektora KPSW – prof. dr hab. Mariana Ursela. Wniosek został złożony na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej – zgodnie z § 611 ust.1 oraz § 612 ust.1 Statutu KPSW w Jeleniej Górze. Do podjęcia tej decyzji Senatorów zmusiły działania Rektora, który nie stosuje demokratycznych zasad obowiązujących w uczelniach państwowych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie KPSW. Zdaniem Senatorów prof. Marian Ursel nie wywiązał się ponadto ze zobowiązań, które złożył obejmując stanowisko rektora. 

Głębokie zaniepokojenie wywołały działania Rektora, który nie zachowując właściwych procedur dążył do likwidacji nowego kierunku studiów – administracji. Również postawa prof. Ursela dotycząca powołania kierownika Zakładu Edukacji Techniczno-Informatycznej budziła niepokój. Rektor wstrzymywał decyzję Dziekan dotyczącą obsadzenia wakatu, co zaburzało pracę kierunku i Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Senatorowie podkreślają, że w powyższych sprawach Rektor lekceważył zasady demokratyczne, które stanowią fundament funkcjonowania uczelni państwowych. Zasady owe określają stosowne akty prawne oraz tradycja akademicka. Senatorowie nie mogą ponadto zaakceptować postawy Rektora w stosunku do zagadnień mających wpływ na dalsze funkcjonowanie uczelni. Profesor Marian Ursel, obejmując urząd rektorski, zobowiązał się do przeprowadzenia restrukturyzacji uczelni – między innymi wzmocnienia działu promocji oraz reorganizacji działu nauczania. Obiecał także wnikliwą analizę dotyczącą zatrudnienia w pionie administracji uczelni, w którym nastąpił nadmierny rozrost etatów i stanowisk kierowniczych. Rektor ponadto zlekceważył stanowisko Senatu, który podczas pierwszego posiedzenia wyraził jednoznaczny sprzeciw wobec działań Kanclerz uczelni. Profesor Marian Ursel nie podjął żadnych decyzji, mimo że kanclerz– w wyniku głosowania – nie otrzymała wotum zaufania. Senatorowie, mając na uwadze przyszłość Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, postanowili złożyć wniosek o odwołanie profesora Mariana Ursela z funkcji rektora także dlatego, że poświęca on zbyt mało czasu na realizację swoich obowiązków. Rektor tylko dwa razy w tygodniu bywa w uczelni. 

W imieniu senatorów obu wydziałów 

oraz studentów – senatorów

dr Jerzy Widerski

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *