Mobilny PSZOK – zbiórka odpadów w kwietniu

uwagaWydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Zbiórka odbędzie się:

16 kwietnia 2016 r. przy ul. Mickiewicza parking przy parku, w godzinach od 10:00 do 13:00

oraz 23 kwietnia 2016 r. przy ul. Kasprowicza 42, w godzinach od 10:00 do 13:00

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:

– leki,

– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,

– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,

– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

– detergenty,

– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,

– baterie i akumulatory,

– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

– urządzenia zawierające freony,

– lampy fluorescencyjne,

– opady zawierające rtęć,

– oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

 Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *