Galeria Sudecka 17.03.2016 10:19:55

Uwaga! Uwaga!

Jeżeli macie w domu zalegające odpady zaliczane do „problemowych”, to zachęcamy do pozbycia się ich w najbliższą sobotę, 19.03.2016 r., w godzinach 10:00 – 13:00. Na terenie naszego parkingu naziemnego zostanie ustawiony mobilny kontener, do którego będziecie mogli przekazać następujące odpady:
– leki,
– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
– detergenty,
– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
– baterie i akumulatory,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
– urządzenia zawierające freony,
– lampy fluorescencyjne,
– opady zawierające rtęć,
– oleje i tłuszcze jadalne.
Akcja prowadzana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.
Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

Galeria Sudecka
Czytaj cały artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *